Programmering 1

Kursinformation från Skolverket: Programmering 1

php.net - Bra sida för att läsa om PHP.

Uppgifter

Anders sidor
Anders Intro - Introduktion HTML5
Anders Intro - Hello World
Anders Genomgång 02 - Inledning PHP & Några introuppgifter Anders Genomgång 03 - $_GET, $_POST
Anders Exempel - Textinlägg
Lösningsförslag - Del C
Anders Genomgång 04 - Loopar
Exempel - While-sats i en While-sats
Exempel - Varannan
Tips till uppgift 8 ($_SESSION)
Anders Genomgång 05 - Arrayer
Arrayer - Exempel, slumpa unika tal
Lösningsförslag - Del E
Genomgång - Flödesschema
Anders Genomgång 07 - Att läsa från och skriva till textfiler
Tips för kontroll av inmatningar
Exempel - Tal på utvecklad form
Anders Genomgång 06 - Fakultet och talföljd
Lösningsförslag - Del F
Anders Genomgång 08 - Funktioner
Anders Genomgång 09 - Funktioner (Referenser och Default)
Anders Genomgång 10 - Rekursion