Laboration - Spell

När man löser ett större problem är det bra att dela upp problemet i mindre bitar. Detta för att förenkla problemet och för att få en mer överskådlig och lätthanterlig struktur på koden.

Denna laboration är en övning på att dela upp ett problem i flera funktioner.
Här hittar du specifikationen på hur funktionerna ska fungera. Läs noga och följ specifikationen.