Genomgång - Kombinera tal i array

Uppgift: Kombinera ihop de tal i arrayen som tillsammans ger summan 20.

<?php
include 'head.php';
 
$arr = [5, 0, 45, 15, -25, 20, 3, 16, 10];
 
$i = 0;  // första talets index
while ($i < count($arr) - 1) {
 $j = $i + 1;   // andra talets index
 while ($j < count($arr)) {
  if ($arr[$i] + $arr[$j] == 20) {
   echo $arr[$i] . ' + ' . $arr[$j] . ' = 20<br>';
  }
  $j++;
 }
 $i++;
}
 
include 'foot.php';

Programmet ger följande resultat: