Genomgång - Nästlade loopar

Gör en tabell som skriver ut tal 1 - 100 i en tabell med tio tal på varje rad.

<?php
include 'head.php';
 
echo '<table>';
$i = 0; //Tiotal
while ($i < 10){  // Loopa $i från 0 - 9
 echo '<tr>';   // Ny rad
 $j = 1;      // Ental
 while ($j < 11){ // För varje värde på $i loopas $j från 1 - 10
  $ut = $i * 10 + $j; 
  echo '<td>' . $ut . '</td>'; // En cell för varje varv i loopen
  $j++;
 }
 echo '</tr>';   // Slut på rad
 $i++;
}
echo '</table>';
 
include 'foot.php';