Ett första exempel

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Intro</title>
</head>
<body>
 
<?php 
// Det här är en kommentar.
// En bra källkod är väl kommenterad!
 
echo 'Hello world!'; //Världens mest använda textrad för test av program!
echo '<br>'; //Skriver ut htmltaggen <br>  OBS! De måste ligga i textsträngen.
 
$text = 'Detta är text i en variabel'; //En variabel defineras. En variabel börjar alltid med $.
echo $text;
 
echo '<br>Hej då!<br>';  //HTML-taggar kan ligga inne bland övrig text i textsträngen.
?>
 
</body>
</html>