Genomgång - Rekursion

<?php
 
/*
 * Rekursiv funktion som beräknar värdet av den rekursiva
 * talföljden där a(1) = 5 och a(n+1)=a(n)+4.
 *
 * Denna talföljd kan även beskrivas med a(1) = 5 och a(n)=a(n-1)+4, 
 * vilket vi använder oss av när vi kodar den.
 */
function a($n){
 if ($n == 1){ // Brytvillkor
  return 5;
 } else {
  return a($n-1) + 4;
	// Funktionen anropar sig själv med ett nytt värde.
	// Fortgår tills brytvillkoret nås.
    // Observera att flera kopior av funktionen är igång samtidigt
    // (lika många som antal gjorda (ej avslutade) anrop).
    // Varje kopia har sina egna unika värden på parametrar och lokala variabler.
 } 
}
 
include 'head.php';
echo 'a4 = ' . a(4) . '<br>';
echo 'a5 = ' . a(5) . '<br>';
include 'foot.php';
<?php
 
/*
 * Rekursiv funktion som skriver ut ett namn.
 * Rekursion går att använda istället för while om man vill.
 */
function namnutskrift($namn, $antal){
 echo $namn . $antal . '<br>';
 if ($antal == 1){ // Brytvillkor.
 } else {
  namnutskrift($namn, $antal-1);
	// Funktionen anropar sig själv med ett nytt värde.
	// Fortgår tills brytvillkoret nås.
 }
 echo 'Hej' . $antal . '<br>'; // Skrivs ut när den "inre"-funktionen är färdigkörd. 
}
 
 
include 'head.php';
 
$name = 'Ulla';
$n = 4;
 
namnutskrift('Daniel',5);
namnutskrift($name, $n);
 
include 'foot.php';

Utskrift från anropet namnutskrift('Daniel',5)


Daniel5
Daniel4
Daniel3
Daniel2
Daniel1
Hej1
Hej2
Hej3
Hej4
Hej5