Genomgång - $_SESSION

<?php
session_name('daniel'); // Döp din session till ditt login.
session_start(); 
//Sessionvariabler lagras tillfälligt på servern. 
//Postvariabler existerar bara en gång när sidan laddas. 
//Sessionvariablerna finns kvar tills webbläsaren stängs, eller tills man "dödar" sessionen.
 
include 'head.php';
 
// För att slippa felmeddelanden då $_SESSION inte har nåt med index 'arr1'
if(!isset($_SESSION['arr1'])){  
  $_SESSION['arr1'] = []; // Skapar en ny tom array
}
 
 
// För att slippa felmeddelande första gången sidan laddas och inget är inmatat
if(isset($_POST['inmatning'])){  
  if($_POST['inmatning'] == 'stopp'){ // Tömmer arrayen om 'stopp' matas in.
   $_SESSION['arr1'] = [];
  } else {
   $_SESSION['arr1'][] = $_POST['inmatning']; // Lägger in inmatning från formuläret till nästa lediga position i arrayen.
  }
}
 
 
// Skriver ut värdena i arrayen
$i=0;			     
while ($i < count($_SESSION['arr1'])) { 
 echo $_SESSION['arr1'][$i] . ' '; 
 // OBS! på index 'arr1' i arrayen $_SESSION ligger arrayen vi har värden i (dvs array i array)
 $i++;
} 
?>
 
<form method="post">
 Skriv nåt: <input type="text" name="inmatning"><br>
 <input type="submit" value="Skicka">
</form>
 
<?php
include 'foot.php';
 
/*
 Mer saker att göra med en session:
 - remove all session variables: session_unset(); 
 - destroy the session: session_destroy(); 
*/