Information om utvecklingsservern som vi jobbar på

 • Servernamn: student.oedu.se
 • För phpmyadmin: admin.student.oedu.se
 • Era hemsidor: student.oedu.se/~ert_login

Man kan skicka filer via ssh (sftp), standard port är 22 men på denna server är den satt till 3690. Det finns flera olika sätt föra över filer.

ssh -p 3690 ditt_login@student.oedu.se
sshfs -p 3690 ditt_login@student.oedu.se: din_monteringspunkt
 1. Ladda ner & installera notepad++ https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.8.html

Notepad++ är en enkel texteditor för att editera kod.

 1. Ladda ner & installera WinSCP https://winscp.net/eng/download.php
  WinSCP används för att smidigt föra över filer till servern via SFTP
  A. Denna bild är till hjälp för att ställa in WinSCP: http://student.oedu.se/~anders/resurs/bilder/winscp.jpg
  B. WinSCP kräver några inställningar när programmet väl är igång. Se denna bild för en sammanfattning: http://student.oedu.se/~anders/resurs/bilder/Editor%20in%20WinSCP.jpg
 1. Föra över filer till servern hemifrån.
 2. Logga in på servern hemifrån.
 3. Editera filer som ligger på servern.
 4. Titta på sin egen sida via http://student.oedu.se/~ert_login i en webläsare.