HTML5 och lite CSS

a, img,
br, p, div, h1, h2, h3,
table, th, tr, td,
ol, ul, li
form, input, select, option

Ex. Taggen a

Syntax:

<a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp">w3schools</a>

Resultat:
w3schools

Läs om övriga taggar på http://www.w3schools.com/tags/

a. I denna övning får ni en HTML-mall, en textfil med text, en css och en bild.
Allt finns i denna zip-fil. Kopiera mallen till a.html, öppna a.html, klistra texten från textfilen, spara och placera in rätt tagg på rätt ställe.
Du är klar när ditt resultat ser ut som bilden som följde med. Du ska bara sätta dit taggar. Du får alltså inte ändra något i css-filen.

b. Utgå ifrån mallen och skapa en fil b.html. Du skall göra en enkel sida med:

  • Två länkar, den ena skall länka till a.html och den andra skall länka till valfri sida på internet.
  • Minsta tre valfria bilder som du har hämtat från internet.
  • Minst en av dina tre bilder skall vara klickbar och länka till en sida på internet.

c. Utgå ifrån mallen och skapa en fil c.html.
Gör ett formulär för inloggning, login skall vara av typen text och lösenord skall vara av typen password.