Sortering

1. Jobba gärna två och två med att ta fram en egen sorteringsalgoritm som sorterar ett antal tal i en array. Det största talet ska hamna först. Till er hjälp har ni ett övningsblad för att testa hur det fungerar. Skriv ner alla steg i er sorteringsalgoritm utförligt och lämna in.

2. Gör en funktion som sorterar med den algoritm som beskrivits i uppgift 1. Funktionen ska ta en array som referensparameter. Testa funktionen genom att slumpa ett antal tal till en array, sortera den med funktionen och skriv ut resultatet.

3. Testa att använda den egna sorteringsfunktionen i din frågesport istället för rsort.

4. Gör en funktion bubblesort som tar en array som referensparameter och utför en bubbelsortering. Testa att funktionen fungerar.

* 5. Gör en funktion insattningssort som tar en array som referensparameter och utför en insättningssortering. Testa att funktionen fungerar.

* 6. Gör en funktion urvalssort som tar en array som referensparameter och utför en urvalssortering. Testa att funktionen fungerar.