Sortering

1. Jobba gärna två och två med att ta fram en egen sorteringsalgoritm som sorterar ett antal tal i en array. Det största talet ska hamna först. Till er hjälp har ni ett övningsblad för att testa hur det fungerar. Skriv ner alla steg i er sorteringsalgoritm utförligt och lämna in.

* 2. Gör en funktion som sorterar med den algoritm som beskrivits i uppgift 1. Funktionen ska ta en array som referensparameter. Testa funktionen genom att slumpa ett antal tal till en array, sortera den med funktionen och skriv ut resultatet.

* 3. Testa att använda den egna sorteringsfunktionen i din frågesport istället för rsort.

4. Gör en funktion bubblesort som tar en array som referensparameter och utför en bubbelsortering. Testa att funktionen fungerar.

* 5. Gör en funktion insattningssort som tar en array som referensparameter och utför en insättningssortering. Testa att funktionen fungerar.

* 6. Gör en funktion urvalssort som tar en array som referensparameter och utför en urvalssortering. Testa att funktionen fungerar.