Genomgång - $_GET, $_POST

 <?php 
  /* Om hantering av superglobals $_GET och $_POST.
    $_GET hämtar variabler från en query-string (t.ex. "?tal1=4&tal2=7" skrivs direkt efter sidans web-adress).
    $_POST hämtar variabler från formulär med method="post".
 
    $_GET och $_POST fungerar ungefär som sortimentlådor där man satt ettikett på några fack.
    T.ex. kommer man åt det som ligger i facket 'tal1' om man skriver $_GET['tal1'] 
    eller $_POST['tal1'] beroende på vilket sätt man använder för att mata in data.
  */
 
 
  print_r($_GET);          // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
  echo '<br>';
  print_r($_POST);         // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
  echo '<br>';
 
  echo 'tal1 är: ' . $_GET['tal1'] . '<br>';
 
  if(isset($_GET['tal1'])){
   echo 'tal1 är: ' . $_GET['tal1'] . '<br>';
  } else {
   echo '<br>Du har inte skrivit in tal1.<br>';
  }
 
 
  // För att undvika notice-meddelanden första gången sidan laddas används isset. 
  // $_POST['fname'] och $_POST['lname'] finns först efter att man tryckt på knappen i formuläret och sidan laddats om.
  if(isset($_POST['fname'], $_POST['lname'])){ 
   echo $_POST['fname'] . ' ' . $_POST['lname'] . ' heter du <br>';
 
   if($_POST['fname'] == 'Daniel') {      // OBS! två lika med för att kolla om likhet gäller.
    echo 'Ett sånt vackert namn. <br>';
   } else {                   // else = "annars". Utförs om inte villkoret i if-satsen är sant.
    if (!empty($_POST['fname'])) {        // !empty betyder "inte tom".
     echo 'Hej på dig ' . $_POST['fname'] . '<br>';
    }
   }
 
   if ($_POST['fname'] == 'Daniel' && $_POST['lname']=='Viström'){
    echo 'Så kan det gå. <br>';
   }
 } 
 ?>
 
 <form method="post">                 
  First name: <input type="text" name="fname"><br>
  Last name: <input type="text" name="lname"><br>
  <input type="submit" name="submit" value="Knapp">
 </form>