Tips till gästboken: Header

En header kan användas för att ladda om sidan (och tömma $_POST).

header('location: index.php');
exit;

En header måste ligga innan något skrivs ut på sidan (även <html>-tagg eller include-fil).