Genomgång - Arrayer

<?php
// Skapa array
// Lägga in data i array
// Skriva ut ett värde på en speciell position
include 'head.php';
 
$names = ['Astrid', 'Birgitta', 'Cecilia'];
echo $names; // Funkar inte så bra utan vi måste hitta ny variant.
echo '<br><br>';
print_r($names); // Bra för att testa program, ta bort i det färdiga programmet.
echo '<br>';
echo $names[1] . '<br><br>'; // Andra namnet skrivs ut (index startar från 0).
 
// Använd en loop för att gå igenom allt innehåll i arrayen, t.ex. då det ska skrivas ut.
$i = 0;
while ($i < count($names)) {   // count() tar reda på hur många element det finns i en array
 echo 'Namn ' . $i . ' är: ' . $names[$i] . '<br>';
 $i++;
}
echo '<br>';
 
$i = 0;
while ($i < 11) { // Loop kan användas för att sätta värden.
 $arr1[$i] = $i*5;  // Alternativt skriv: $arr[] = $i * 5;
 $i++;
}
print_r($arr1);
 
$arr1[] = 55; // Tomma klammrar -> Lägger in på nästa lediga position
echo '<br>';
print_r($arr1);
 
echo '<br><br>';
//$ages = [34, 23, 45];
$ages = [     // Kan byta till andra nycklar än siffror.
 'Astrid' => 34,    // Lättare att se om man delar upp på flera rader.
 'Birgitta' => 23,
 'Cecilia' => 45
];
print_r($ages);
echo '<br>' . $ages['Birgitta'] . '<br><br>';
 
$arr3 = [   // Kan innehålla flera olika saker.
  'name' => 'Sven',
  'age' => 14,
  3 => 56,
  'colors' => ['Red', 'Green', 'Yellow']  // Array innuti en array.
];
echo '<pre>'; // pre-taggen kan göra det lättare att läsa det som skrivs ut.
print_r($arr3);
echo '</pre><br>';
 
echo $arr3['colors'][2]; // Först yttre nyckeln, sedan inre nyckeln.
 
include 'foot.php';