Genomgång - Flödesschema

Klicka på bilderna för större versioner:

Exempel på val:

Exempel på upprepning:


Förslag till lösningar på uppgift 2

Alternativ 1:

Alternativ 2: