Webbserverprogrammering 1

GIT och Kommandon i LINUX

Kör vimtutor

Sen kan det vara bra att stänga ner så ingen kan se dina svar. Skapa en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. Ta gärna reda på hur det fungerar med .htaccess och även mod_rewrite… :-)

<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine on
 RewriteRule ^(git|linux|mysql) - [F]
</IfModule>

Testa att det fungerar som tänkt genom att surfa till https://student.oedu.se/~dit-login/wesweb, ändra i filen och ladda om osv…

På övningarna nedan ska du skiva dina svara med hjälp av vim. Du skal göra en fil per avsnitt och kalla den kommandon2.txt, kommandon3.txt… Dessa filer ska ligga i katalogen wesweb i en underkatalog som heter linux och du skall commit in dina svara med git varje gång du är klar med en fil. Det är inte alla uppgifter som kräver ett svar, en del är mest av typen “Gör så här och sen så här…”. Gör följande avsnitt:

Dags för lite mer GIT och jobba med ett remote repro.

SQL - grunder

Dags att få ordning på phpStorm igen!

Repetera

Prov fredagen den 8/11

Provet kommer bestå av 3 delar, ni får ta hjälp av vad ni vill utan att interagera med andra människor. Ni kommer att få sitta i en miljö där ni kan “testa” era svar. Alltså kommandopromotetn i linux eller mysqlpromten. TIPS! Skriv bra fusklappar, det kan behövas…

 • Del 1 Kommandon i linux
 • Del 2 MySQL - select frågor
 • Del 3 PHP - MYSQL enkel webbsida där ni visar resultatet från någon typ av sökning i databas.

Mer SQL

Projekt uppgift

Några viktiga datum

2020-05-15 - Omprov

Omprovet kommer att vara i två delar vardera 90 min. Omprovet kommer att ske på skolan i vanliga salen.

 • Del 1 PHP + MySQL (08.10-09.40)
 • Del 2 Linux (09.50-11.20)

Det är absolut inte inte alla som ska göra detta prov utan jag tar in anmälan, några behöver bara göra den ena delen.

2020-05-29 Redovisning av projekt

 • Ni ska enligt ett givet körschema visa vad ni har gjort via skärmdelning (10 min) till Joakim och Daniel i Discord. Körschemat kommer senare. Ni har inte så mycket tid att redovisa på så se till att ni har kört igenom er redovisning fler gånger innan ni verkligen redovisar. Viktigt att ni gör det så ni är säkra på att ni hinner visa det ni vill visa på den tid ni har fått.
 • Ni ska lämna in den slutgiltiga projektplanen (den som matchar det ni har gjort) via mail till Joakim, Joakim kommer sen att dela projektplanen till Daniel.
 • Ni ska lämna in koden till Daniel (Daniel bestämmer hur)
 • Ni ska ha “git commit && git push” koden till Gitlab när det gäller Joakim, detta ska ni göra kontinuerligt!