Webbserverprogrammering 1

GIT och Kommandon i LINUX

Kör vimtutor

Sen kan det vara bra att stänga ner så ingen kan se dina svar. Skapa en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. Ta gärna reda på hur det fungerar med .htaccess och även mod_rewrite… :-)

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(git|linux|mysql) - [F]
</IfModule>

Testa att det fungerar som tänkt genom att surfa till https://student.oedu.se/~dit-login/wesweb, ändra i filen och ladda om osv…

På övningarna nedan ska du skiva dina svara med hjälp av vim. Du skal göra en fil per avsnitt och kalla den kommandon2.txt, kommandon3.txt… Dessa filer ska ligga i katalogen wesweb i en underkatalog som heter linux och du skall commit in dina svara med git varje gång du är klar med en fil. Det är inte alla uppgifter som kräver ett svar, en del är mest av typen “Gör så här och sen så här…”. Gör följande avsnitt:

Dags för lite mer GIT och jobba med ett remote repro.

SQL - grunder

Dags att få ordning på phpStorm igen!

Repetera

Prov fredagen den 8/11

Provet kommer bestå av 3 delar, ni får ta hjälp av vad ni vill utan att interagera med andra människor. Ni kommer att få sitta i en miljö där ni kan “testa” era svar. Alltså kommandopromotetn i linux eller mysqlpromten. TIPS! Skriv bra fusklappar, det kan behövas…

  • Del 1 Kommandon i linux
  • Del 2 MySQL - select frågor
  • Del 3 PHP - MYSQL enkel webbsida där ni visar resultatet från någon typ av sökning i databas.

Mer SQL

Projekt uppgift