Webbserverprogrammering 1

Code explains the comments to the computer

Här kommer uppgifter mm att finnas.

Kursråd - Webbserverprogrammering 1, 100 poäng

Webbserverprogrammering 1 - lektionsfördelning

Ni kan hämta koden från genomgångar via gitlab https://gitlab.com/Hambern/servern-2022

SQL - grunder

Mer SQL + PHP

GIT och Kommandon i LINUX

Vi måste kunna editera filer på en linux-server och vi ska lära oss grunderna i vim.
Kör kommandot vimtutor och gör det som står där.

Sen är det dags för några kommandon och GIT.

På övningarna nedan ska du skiva dina svar med hjälp av vim. Du skal göra en fil per avsnitt och kalla den kommandon2.txt, kommandon3.txt… Dessa filer ska ligga i katalogen wesweb i en underkatalog som heter linux och du skall commit in dina svara med git varje gång du är klar med en fil. Det är inte alla uppgifter som kräver ett svar, en del är av typen “Gör så här och sen så här…”. Gör följande avsnitt:

Fortsätta med SQL + PHP

Designa databaser

Projekt uppgift