Webbserverprogrammering 1 - lektionsfördelning

Moment Lektioner (3 timmar) Kommentar
Kursråd 1 Kommer sammanfatta och gå igenom förslag till upplägg
GIT 2 + att löpande skicka in kod
LINUX 4 kommandon i cli
SELECT 4 många övningar på join
Mer SQL + PHP 6 + mer uppgifter på login uppgiften
Repetition 1
Prov 1
Delsumma 19
Projekt 12 Kommer att vara genomgångar på olika saker under dessa lektioner
Redovisning Projekt 1
Slutsumma 32 Då är kursen slut :-)