SELECT frågor 4

Nu skall du använda min databas jf. Om du inte kommer ihåg hur man loggade in kolla: SELECT frågor 1
Tabellen heter Dates.

1. Ni skall beräkna medeltemperaturen för åren 2000-2005 jag vill också veta hur många temperatur poster det finns registrerade varje år. ex på lämpligt svar på er SQL-fråga

+------+-----------------+-------+
| Year | avg_Temp    | Antal |
+------+-----------------+-------+
| 2000 | 10.02464426562 | 1757 | 
| 2001 | 10.145547948748 | 1752 | 
| 2002 | 10.022888132409 | 1752 | 
| 2003 | 10.102796808013 | 1752 | 
| 2004 | 9.9797381764033 | 1757 | 
| 2005 | 9.8808790016154 | 1752 | 
+------+-----------------+-------+

2. Plocka fram de år som har temperaturer registrerade 366 dagar…

 
+------+------+
| Year | Days |
+------+------+
| 1972 | 366 |
| 1976 | 366 |
| 1980 | 366 |
| 1984 | 366 |
| 1988 | 366 |
| 1992 | 366 |
| 1996 | 366 |
| 2000 | 366 |
| 2004 | 366 |
| 2008 | 366 |
| 2012 | 366 |
| 2016 | 366 |
| 2020 | 366 |
| 2024 | 366 |
+------+------+