Webbserverprogrammering 1, 100 poäng

Uppgift 1. (10 min, ta gärna hjälp av google)
Läsa igenom Centralt innehåll själv. 
Förstå! (Kunna förklara för er lärare vad de olika punkterna betyder med egna ord)

Skulle ni bli klar med detta kan ni börja fundera igenom övriga punkter. Det är viktigt att alla får tid på sig att läsa i lugn och ro och fundera själva.

Uppgift 2. (10 min)
Diskutera Centralt innehåll i er grupp, se till att ni är överens om vad innehållet betyder.
 Se till att ni kan redovisa vad ni kommit fram till.

Uppgift 3, (20 min)
Läs igenom kunskapskraven för betyget E. Jämför även vad som skiljer de olika betygen åt.
Fundera ut hur man skall lära sig det som står i det centrala innehållet och uppnå kunskapskraven.
Diskutera i grupp hur upplägget av kursen skulle kunna vara. Skriv ner och förbered er att redovisa hur ni tycker att upplägget ska vara.

Uppgift 4,(10 min)
Fundera ut hur jag skall kunna bedöma hur bra ni har lärt er och uppnått kunskapskraven. Alltså vilket betyg ni skall få. Skriv ner och förbered er på att redovisa hur ni har tänkt.

Uppgift 5. (x min) Redovisning

Uppgift 6,(1 min)
Vad kalls det som vi har gjort idag??