SELECT frågor 2

Skriv svaren på frågorna i filen mysql2.txt som ska ligga i mappen mysql, när ni är klar “commitar” och “pushar” ni filen.

Jag vill att ni ska lösa följande uppgifter, tag gärna hjälp av manualen.

Via mysql promten skall du ta fram svar till följande uppgifter:
(Detta skulle kunna vara provuppgifter…)

1. (5+3)*14
2. Värdet av PI
3. Arean av en cirkel med radien 4

4. Hur skriver man 1234 binärt med hjälp av CONV
5. Hur skriver man 1234 med basen 16 med hjälp av CONV
6. När man jobbar med HEX koder på färger så är den högsta färgen FFFFFF, vilket tal är det?

Man kan använda NOW() för att få tiden nu!
ex SELECT NOW() as datum;

7. Skriv ut vilket år det är, man vill endast ha ut året!
8. Skriv ut vilken vecka det är, man vill endast ha ut veckan. Om ni får fel beror det på att man räknar veckor lite olika i världen. Fixa så att det blir rätt. Läs i manualen om WEEK och olika argument. OBS! Det finns 7 olika sätt att beräkna veckonummer på…suck!
Vilket sätt använder vi oss av i Sverige?
9. Ta reda på hur många fler dagar jag har har tillbringat på denna jord jämfört med er! (Jag är född 1966-03-20) Tips DATEDIFF
10. Skriv ut denna månads namn med MONTHNAME, för att få det på svenska kan man först skriva: SET lc_time_names = 'sv_SE';
11. Använd DATE_FORMAT(date,format) för att få ut tiden just nu på formatet: '13 februari år 2009 kl 13.37'
12. Skriv ut tiden 1 timme in i framtiden. (DATE_ADD)
13. Skriv ut tiden för 1 timme sedan. (DATE_SUB)