SELECT med JOIN (Birds)

Nu skall nu använda min databas jf_select. Om du inte kommer ihåg hur man loggade in kolla: SELECT frågor 1
När det står tips så är det något nytt, det räcker inte enbart med det som står som tips. Ni kommer behöva läsa i manualen för att lyckas skulle jag tro :-)
OBS! Ni får bara ställa en fråga för att ta fram ert svar, spara de SQL-frågor ni ställer i en textfil.
Följande tabeller finns i databasen jf_select (i princip lika i varje fall…)

# ev Måste ni först ställa om teckentabellen 
SET NAMES utf8
 
SELECT Login, Name FROM Users INNER JOIN Observations ON Users.UserID=Observations.UserID INNER JOIN Birds ON Observations.BirdID=Birds.BirdID;
 1. Visa alla fåglar
 2. Visa alla kryss som användaren med UserID 3 har, jag vill se fågelnamnen. (Tips INNER JOIN)
 3. Visa alla fåglar som användaren med login = JF har kryssat Tips: INNER JOIN
 4. Skriv en fråga som tar fram hur många kryss användaren med UserID=1 har av varje fågel och man får dem sorterade efter antal. Tips: COUNT, GROUP BY.Exempel på svar:
  +-----------------------+-------+
  | Name         | Antal |
  +-----------------------+-------+
  | Knipa         |  10 |
  | Grå kråka       |   6 |
  | Knölsvan       |   6 |
  | Sångsvan       |   5 |
  | Sothöna        |   5 |
  | Blåmes        |   4 |
  | Skata         |   4 |
  | Talgoxe        |   4 |
  | Sädesärla       |   4 |
  | Gräsand        |   4 |
  | Skrattmås       |   4 |
  | Fiskmås        |   4 |
  osv...
 5. Skriv en fråga som tar fram hur många olika fågelarter varje användare har. Tips: COUNT (DISTINCT… Ex på lämpligt svar:
  +-----------+-----------------+-------+
  | FirstName | LastName    | Antal |
  +-----------+-----------------+-------+
  | Jörgen  | Wiklund     |  234 |
  | Anna   | Lindgren    |  217 |
  | Jan    | Schützer    |  213 |
  | Liam   | Martin     |  192 |
  | Johanna  | Martin     |  176 |
  | Helen   | Forsgren    |  171 |
  | Joakim  | Forsgren    |  171 |
  | Anita   | Bäckström    |  169 |
  | Hasse   | Bäckström    |  159 |
  | Fritz   | Forsgren    |  154 |
  | Edvin   | Forsgren    |  142 |
  | Ulla   | Forsgren    |  141 |
  | Kristina | Wiklund     |  131 |
  | Nina   | Ödmark     |  123 |
  osv...
 6. Skriv en fråga som visar hur många gånger olika arter har sets från någon tomt. (Plot = 1) sorterat efter vilken fågel som setts av flest personer. (Fågeln får bara räknas en gång per person) Ex på lämpligt svar:
  +-----------------------+-------+
  | Name         | Antal |
  +-----------------------+-------+
  | Skata         |  30 |
  | Blåmes        |  28 |
  | Talgoxe        |  28 |
  | Björktrast      |  26 |
  | Grå kråka       |  26 |
  | Bofink        |  26 |
  | Domherre       |  26 |
  | Grönfink       |  24 |
  | Pilfink        |  23 |
  | Större hackspett   |  22 |
  | Sädesärla       |  22 |
  | Rödhake        |  22 |
  | Koltrast       |  20 |
  | Gulsparv       |  20 |
  osv..
 7. Skriv en fråga som visar 10 i topplistan för år 2004. (Flest sedda Fågelarter per person) Ex på lämpligt svar:
  +--------------------+-------+
  | Namn        | Antal |
  +--------------------+-------+
  | Jörgen Wiklund   |  223 |
  | Jan Schützer    |  200 |
  | Liam Martin    |  154 |
  | Anita Bäckström  |  148 |
  | Joakim Forsgren  |  141 |
  | Helen Forsgren   |  140 |
  | Hasse Bäckström  |  139 |
  | Johanna Martin   |  130 |
  | Kristina Wiklund  |  123 |
  | Fritz Forsgren   |  112 |
  +--------------------+-------+