Kommandon 4

Här vill jag att ni sparar era svar i en textfil som ni noga håller koll på, jag kommer att vilja se vilka kommandon ni har använt.

I många unix-system så finns en fil som håller ordning på alla användare (/etc/passwd).

 1. Username: Används när man loggar in. 1-32 tecken långt.
 2. Password: Ett x visar att det är krypterat och lagras i filen /etc/shadow.
 3. User ID (UID): Varje användare har ett eget id. Det är detta som är unikt för just denna användare. Id 0 (noll) är reserverat för root.
 4. Group ID (GID): Grupp id för användares standradgrupp, man kan tillhöra flera grupper, den informationen lagras i filen /etc/group.
 5. User ID Info (commet): Extra information om användaren som tex namn mm…
 6. Home directory: Den absoluta sökvägen till användarens hemkatalog. Om denna inte finns får man “/” som hemkatalog.
 7. Command/shell: Den absoluta sökvägen till sitt skal (shell ex. /bin/bash). Måste inte vara ett skal, skulle kunna vara /bin/false då kan man inte logga in.

1. Klipp ut alla login ur filen passwd (inte under ~jf utan /etc/passwd)
2. Ordna alla login i tre kolumner med hjälp av paste.
3. Klipp ut login på alla elever som går ut 2021, gör 3 kolumner separerade med “,” och spara resultatet i en fil som heter 2021_elever.txt

// Bara ett ex. Ni får andra login som svar
student ~ :cat te20_elever
ee2753,ae0042,af0018
jg0017,jj0020,vm8563
dn0007,wn0001,ro0002
lp0001,js0015,ss0032
vs0014,jv0016,av0018
fo0003

4. Operatörsuppgift
Om man skall jobba som operatör kommer man ganska ofta råka ut för att man måste göra om filer. Er uppgift är att göra om en fil på formatet infil.txt till formatet resultat.txt. Ni hittar både infil.txt och resultat.txt på min användare.

infil.txt:
"te03-70","0;\te\te03\te03-70;PSERVER_USEROLD.Park.Parkskolan"
"te03-71","0;\te\te03\te03-71;PSERVER_USEROLD.Park.Parkskolan"
"te03-72","0;\te\te03\te03-72;PSERVER_USEROLD.Park.Parkskolan"
"te03-73","0;\te\te03\te03-73;PSERVER_USEROLD.Park.Parkskolan"
...

resultat.txt
"te03-70";"PSERVER_USER:\te\te03\te03-70"
"te03-71";"PSERVER_USER:\te\te03\te03-71"
"te03-72";"PSERVER_USER:\te\te03\te03-72"
"te03-73";"PSERVER_USER:\te\te03\te03-73"
...

Det finns en fil som heter elevregister.txt. Du skall använda denna fil för att svara på följande frågor:
5. Hur många bor på en adress där gatan heter något med vägen och ligger i Umeå.
6. Skapa en fil som ser ut på följande sätt:

förnamn efternamn;postadress

på de som inte bor i UMEÅ, filen skall vara sorterad på postadress.
7. Det har blivit något fel i filen elevregister.txt ett antal rader har blivit dubletter, skapa en fil som ser ut på följande sätt:

personnummer förnamn efternamn

som endast innehåller dessa dubletter. Hur många dubletter fanns det?
8. Ta bort alla dubletter.
9. Plocka ut personnumren ur filen elevregister.txt och skapa en ny fil som bara innehåller personnumren i 4 kolumner separerade med semikolon. ex.

121212-1212;590312-0052;361205-0074;760320-0028
760309-0023;620312-0024;560312-0030;761014-0027

Det finns en fil som heter “birdlist”, ni skall lösa följande problem med hjälp av denna fil.
Förklaring till filen:

UserID;Login;Datum och tid för kryss;Tomtkryss(1=sedd från tomt,0=sedd på annan plats);Fågel;Fågelordning systematik

10. Lista alla observerade fåglar, en fågel per rad sorterat alfabetiskt.
11. Lista alla observerade fåglar, en fågel per rad sorterat enligt fågelordning.
12. Hur många olika fågelarter finns det i listan?

student ~ :'dina kommandon'
345

13. Visa de arter som användaren med login JF har sett.
14. Hur många arter har användaren med login JF sett? (209)
15. Visa de arter som användaren med login JF har sett från sin tomt.
16. Hur många arter har användaren med login JF sett från sin tomt? (86)
17. Gör en lista där du visar login och hur många olika arter användarna har sett sorterat på den som har flest arter högst upp.

student ~ : Public/operativsystem>'dina kommandon...'
  322 ANNA
  303 PEETER
  278 JÖRGEN
  256 LIAM
  224 SCHUTZER
  221 JOHANNA
  209 JF
  206 HELEN
  194 HASSE
  193 ANITA
  175 FRITZ
  170 UFO
  157 TONY
  154 GUNN
  152 MARGARETA
  151 EDVIN
  132 AKE
  131 KRISTINA
  123 NINA
  122 BÄCKSTRÖMS JR
  109 MIKAEL ÖDMARK
  102 AUGUST
   95 KOJ
   94 MARTIN
   77 LFAN
   71 JULIA
   63 ÅSA
   63 FELIX
   59 OSKAR
   58 AJ
   57 ROGER
   52 ANETTE
   39 MATTISG
   31 JONAS
   27 ELSA
   5 JESSICA
cut, paste, uniq