SELECT frågor 1

Ni skall logga in i MySQL i kommandorads läge som kan vara prövande de första gångerna. Här kommer ett minimum på kommandon för att klara sig. OBS! Ni måste först logga in på student.oedu.se via SSH.

#Logga in i MySQL
mysql -u jf_select -p -h localhost
#alternativt
mysql --user=jf_select --password --host=localhost
 
# -u står för user och –p för att man skall ange ett password som i detta fall är lösenordet ”jf_select”.
 
#För att se alla databaser 
SHOW DATABASES;
 
#Ni skall välja databasen jf och det gör ni med 
USE jf;
 
#För att se alla tabellerna i jf 
SHOW TABLES;
 
#För att se hur en tabell ser ut 
DESC Elever;

Uttrycket select är nog det mest använda av alla SQL-kommandon.

Uppgift 1:
Kolla noga igenom hjälpen för att komma igång med select.

Uppgift 2:
Skriv svaren på frågorna i filen mysql1.txt, filen ska ligga i mappen mysql - när ni är klar “commitar” och “pushar” ni filen.

(Testa gärna med att kolla lite annat, det är meningen att ni skall lära er först och främst – att bli klar snabbt är inte det viktiga).

1. Hur tar man reda på vilka tabeller databasen jf innehåller?

Det finns en tabell som heter Names. Svara på följande frågor med hjälp av denna tabell.

2. Visa alla personer har ett efternamn som slutar på ’son’?
3. Visa alla personer har ett förnamn som inte innehåller ’a’?
4. Visa alla personer som har både ett för- och ett efternamn som börjar 
   på ’e’ och du vill har dem sorterade efter förnamn?
5. Hur många rader innehåller tabellen?

Det finns en tabell som heter Elever. Svara på följande frågor med hjälp av denna tabell.
6. Hur många elever är kvinnor (K) och har ett efternamn som börjar på An?
7. Du vill endast ha ut den äldsta eleven
8. Du vill endast ha ut den yngsta eleven
9. Du vill ha alla som bor på Storgatan eller Skogsvägen