Versionshantering med Git 1

Denna uppgift går ut på att du skall kunna göra de mest grundläggande sakerna i Git.

Git är ett modernt och smart versionshanteringssystem. Målet är att ni skall lära er de mest grundläggande kommandona i git under denna kurs. Att ha en versionshantera när man programmerar tycker jag är ett måste. Om man är fler än en är det ett ett måste. Bilden är från http://git-scm.com/doc

Genomgång

Kommandon som körs under första genomgången
git config
ex.
git config --global user.name "Förnamn Eternamn"
git config --global user.email "din@email.nu"
git config --global core.editor "vim"
 
git help
git help log
git help <verb>
git log --oneline --graph --decorate --all --color
git init
git clone
git add
git status
git diff
git diff --cached
git commit
git commit -m "Kommentar om detta commit"
git commit
git reset
git checkout
git push
git fetch
git pull
ställ in .gitconfig. se ex nedan:
 [core]
   editor = /usr/bin/vim # ni får välja annan om ni vill
 [alias]
   # här kan ni gärna lägga in fler
   tree = log --oneline --graph --decorate --all --color
   st = status
 [user]
   name = Joakim Forsgren
   email = jf@oedu.se
 [color]
   branch = auto
   diff = auto
   interactive = auto
   status = auto
Ställa in .gitignore
# Dessa vill man inte ha med
.DS_Store
.buildpath
.project
.metadata
.settings
.idea
# diverse .bak filer vill man inte heller ha med
*.tmp
*.bak
*.swp