Login

Ni skall gör en inloggning med hjälp av $_SESSION

Krav

- Ni skall gör en inloggning där ni skall verifiera er mot en databas.
- Ni skall kolla om man är inloggad via en $_SESSION variabel.
- Lösenord skall sparas krypterat.
- Om man inte är inloggad skall en login form visas där man erbjuds att logga in.
- Om man är inloggad ska man ha möjlighet att logga ut.

Från lektion

# Dump av struktur från lektion.
CREATE TABLE `Users` (
  `UserID` int(11) NOT NULL,
  `FirstName` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `LastName` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `EMail` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `Password` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `Deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `Admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
 
ALTER TABLE `Users`
  ADD PRIMARY KEY (`UserID`),
  ADD UNIQUE KEY `EMail` (`EMail`);
 
ALTER TABLE `Users`
  MODIFY `UserID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;
Att göra själv

- Om man inte finns som användare skall man kunna lägga till sig själv via ett formulär.
- Sätt att hantera användare som har glömt sitt lösen, tänk på att man inte skall kunna ändra någon annans lösenord…!!
- Sätt för att kunna stänga av användare om man inte vill skall kunna logga in mer.
- Bygg en “diskussions tråd”, alla som har en användare ska kunna göra och se inlägg och de ska visas ungefär som er gästbok, man vet ju vem som har gjort ett inlägg. Skapa en ny tabell som ni kopplar mot er Users tabell.