Kommandon 1

Tips!

Använd TAB och piltangenter ofta! TAB för att låta datorn fylla ut sökvägar, piltangenter för att bläddra igenom kommandon.

Börja med att läsa om vad följande kommandon gör och hur de fungerar: pwd, tree, cp, rm, mv, cd, touch, ls och mkdir.
Lös sedan följande uppgifter:
1. Skapa en katalog som heter temp i den katalogen skapar du en katalog som heter temp1.
2. Skapa en fil i katalogen temp1 som heter fil1.
3. Gör tre kopior av filen som heter fil2, fil3, fil4.
4. Kopiera hela katalogen temp1 med alla filer till temp2

Nu skall både temp1 och temp2 innehålla 4 filer

pers/jf> tree temp
temp
|-- temp1
|  |-- fil1
|  |-- fil2
|  |-- fil3
|  `-- fil4
`-- temp2
  |-- fil1
  |-- fil2
  |-- fil3
  `-- fil4

5. Kopiera hela katalogen temp1 med alla filer till temp2/temp3

6. Flytta hela katalogen temp1 med alla filer till temp2/temp1
Det skall nu se ut så här:

pers/jf> tree temp
temp
`-- temp2
  |-- fil1
  |-- fil2
  |-- fil3
  |-- fil4
  |-- temp1
  |  |-- fil1
  |  |-- fil2
  |  |-- fil3
  |  `-- fil4
  `-- temp3
    |-- fil1
    |-- fil2
    |-- fil3
    `-- fil4

I alla kataloger skall filerna (fil1, fil2, fil3 och fil4) finnas.
7. Byt namn på katalogen temp2 till kopia.
8. Ta bort alla filer i kopia/temp3.
9. Ta bort filen kopia/temp1/fil1
10. Ta bort hela katalogen temp
11. Om du har någon Wordpress eller Drupal installation som du inte måste ha kvar, radera alla filer i dessa kataloger med ett kommando per installation.

man, tree, cd, cp, rm, mv, ls, pwd, touch och mkdir