Git Remote repro (Gitlab)

Uppgift 1

a. Ni ska skapa en SSH nyckel utan lösenord på student.oedu.se servern. (Man bör ha ett lösenord på sin nyckel men i detta fall ska ni inte ha det).

Har ni redan en nyckel så behöver ni inte göra detta.

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100 -C "email@example.com"

Läs mer på Gitlab
Lite mer om ssh och krypterade tunnlar

b. Ni ska skapa en användare på Gitlab.

c. Ni ska på ert konto i Gitlab lägga in er publika SSH-nyckel.

d. Ni ska nu skapa ett repository med samma namn som ert login på student servern och dela detta till mig (jfoeduse) som Maintainer.

e. Efter detta ska ni ange detta som remote på ert wesweb repro och skicka upp allt ni gjort där till gitlab.


Git locale remote diagram Bilden är hämtad från https://nceas.github.io/datateam-training/training/using-git.html

ex. Push an existing Git repository
cd existing_repo
git remote rename origin old-origin
git remote add origin git@gitlab.com:tevt21/ab1337.git
git push -u origin --all
git push -u origin --tags
Det ni behöver göra är... (naturligtvis ska man byta ut ab1337 mot er användare)
cd
cd public_html/wesweb
git remote add origin git@gitlab.com:tevt21/ab1337.git
git push -u origin --all
git push -u origin --tags