Git Remote repro (Gitlab)

Uppgift 1

a. Ni ska skapa en SSH nyckel utan lösenord på student.oedu.se servern. Man bör ha ett lösenord på sin nyckel men i detta fall ska ni inte ha det.

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100 -C "email@example.com"

Läs mer på Gitlab
Lite mer om ssh och krypterade tunnlar

b. Ni ska skapa en användare på Gitlab med samma username som ni har på denna server ex. ab1337. Skulle det namnet vara upptaget ange vt21-username. När ni har skapat ett konto skickar ni ett mail till mig (jf@oedu.se) där ni i mailet anger username + ert riktiga namn.
Jag kommer efter detta att dela ett repro till er, detta repro kommer heta samma som er användare på student servern. Detta repro kommer ni ha tillgång till under detta läsår.

c. Ni ska på ert konto i Gitlab lägga in er publika SSH-nyckel.

d. Efter detta ska ni ange det repro jag skapat åt er på gitlab som remote på wesweb-repro och skicka upp allt ni gjort.


Git locale remote diagram Bilden är hämtad från https://nceas.github.io/datateam-training/training/using-git.html

ex. Create a new repository
git clone git@gitlab.com:tevt21/ab1337.git
cd vt21
touch README.md
git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master
ex. Push an existing folder
cd existing_folder
git init
git remote add origin git@gitlab.com:tevt21/ab1337.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master
ex. Push an existing Git repository
cd existing_repo
git remote rename origin old-origin
git remote add origin git@gitlab.com:tevt21/ab1337.git
git push -u origin --all
git push -u origin --tags
Det ni behöver göra är... (naturligtvis ska man byta ut ab1337 mot er användare)
cd
cd public_html/wesweb
git remote add origin git@gitlab.com:tevt21/ab1337.git
git push -u origin --all
git push -u origin --tags