Filrättigheter i Linux

Se till att ni får kläm på detta med rättigheter…

För att ändra rättigheterna till en fil eller mapp använder man följande kommando:
chmod <rättigheter> <fil/mapp>
eller
chmod -R <rättigheter> <mapp> om man vill ändra rättigheterna till allt som finns under denna mapp också.
 
Exempel:
chmod 755 /var/www/vhosts/domännamn.se/httpdocs sätter 755 rättigheter till mappen /var/www/vhosts/domännamn.se/httpdocs.
chmod -R 755 /var/www/vhosts/domännamn.se/httpdocs sätter 755 rättigheter till mappen /var/www/vhosts/domännamn.se/httpdocs och allt som ligger under denna mapp.
 
För att kolla rättigheterna:
ls -la <mapp>
 
Visar filerna som finns i denna mapp. Om ingen mapp anges visas filerna i mappen som användaren befinner sig i.
 
Första bokstaven är d om den är en mapp och - om den är en fil.
Sen kommer rättigheterna: 3 grupper av 3 bokstäver.
Den första gruppen är user/owner rättigheter.
Den andra gruppen är group rättigheter.
Den tredje gruppen är others rättigheter.
 
r = read permission
w = write permission
x = execute permission
- = no permission
 
Exempel på fil med 740 rättigheter:
-rw-r----- 1 root admin 8187 2010-11-22 13:35
 
rw- användaren "root" har read och write rättigheter.
r-- "admin" gruppen har read rättigheter.
--- andra användare har inga rättigheter.
 
I siffror:
4 = read (r)
2 = write (w)
1 = execute (x)
0 = no permission (-)
 
rwx = 4 + 2 + 1 = 7
r-- = 4 + 0 + 0 = 4
--- = 0 + 0 + 0 = 0
 
Alla siffrorna:
0 = --- = 0 + 0 + 0
1 = --x = 0 + 0 + 1
2 = -w- = 0 + 2 + 0
3 = -wx = 0 + 2 + 1
4 = r-- = 4 + 0 + 0
5 = r-x = 4 + 0 + 1
6 = rw- = 4 + 2 + 0
7 = rwx = 4 + 2 + 1

Läs mer på https://wiki.archlinux.org/index.php/File_permissions_and_attributes