Kommandon 2

Använd kommandot cal
1. Vilken veckodag är du född?
2. Vilken veckodag är Joakim (er lärare) född (1966-03-20)
3. Kör kommandot cal 1752, kolla september. Förklara!
4. Skapa en ny fil genom att omdirigera stdout (> omdirigerar output)
echo “Min bil är en volvo” > skräpfil
5. Lista skräpfil med kommandot cat, more eller less (valfritt!)
cat skräpfil, more skräpfil eller less skräpfil. Kolla hur filen blev!
6. Gör om fråga 4 och 5 ett par gånger men använd '››' istället för '›'. Vad är det för skillnad på '››' och '›'?

cal, echo, cat, more, less
+ omdirigera stdout med '>' och '>>'