Kommandon 2

Använd kommandot cal
1. Vilken veckodag är du född?
2. Vilken veckodag är Joakim (er lärare) född (1966-03-20)
3. Kör kommandot cal 1752, kolla september. Förklara!
4. Skapa en ny fil genom att omdirigera stdout (> omdirigerar output)
echo “Min bil är en volvo” > skräpfil
5. Lista skräpfil med kommandot cat, more eller less (valfritt!)
cat skräpfil, more skräpfil eller less skräpfil. Kolla hur filen blev!
6. Gör om fråga 4 och 5 ett par gånger men använd '››' istället för '›'. Vad är det för skillnad på '››' och '›'?
7. Med hjälp av find kan man söka filer mm,

find ~jf/ -name '*pengar*'

Detta kommando kommer att få en massa rader av typen '….. : Permission denied'. Träffarna som du kan se kommer på 'stdout' och alla rader där du får '….. : Permission denied' kommer på 'stderr'. Din uppgift är nu att skicka alla “träffar” till en fil som heter match.txt och alla error till en fil som heter no_permission.txt.
8. Vad gör '&> tempfile'? Hur skriver man för att för att få samma effekt utan att använda '&>'?

#Hjälp
cal, echo, cat, more, less
+ omdirigera stdout med '>', '>>', '2>', '1>' och '&>'