Övningar på filrättigheter

Skriv dina svar i en fil som heter file_permission.txt, spara dessa svar i mappen linux under wesweb och “commita” och skicka upp till gitlab när du är klar. Som svar skriv ner de kommandon som du skriver.

1. Skapa en katalog som heter file_temp och flytta dig till denna katalog.

2. Skapa 4 filer som heter fil1.txt, fil2.txt, fil1.php och fil2.php (i file_temp)

3. Ändra rättigheterna på alla filer så att du som användare kan läsa och skriva och alla som ingår i gruppen users kan läsa alla andra ska inte kunna få tillång till filen.

4. Ändra rättigheterna på alla filer så att du som användare kan läsa och skriva, alla som ingår i gruppen users kan läsa filen de som inte ingår i gruppen users kan också läsa.

5. Ändra rättigheterna på alla *.txt så att du som användare kan läsa och skriva och alla som ingår i gruppen users kan läsa alla andra ska inte kunna få tillång till filen.

6. Ändra rättigheterna på alla *.php så att du som användare kan läsa, skriva och köra dessa dessa filer, ingen annan ska kunna komma åt eller köra filerna.

7. Ta bort katalogen file_temp och allt innehåll.