Organisera filer i kursen wesweb

Eftersom ni så småningom ska skicka in allt ni gjort via git så vill jag att ni skapar en struktur för var ni lägger era filer. Allt ni gör i denna kurs ska kunna hittas under en katalog som heter wesweb.

Jag vill att ni skapar en katalogstruktur som ser ut som nedan, den ska ligga i er ~public_html

wesweb/
├── git
├── linux
├── mysql
└── web

Sen ska ni stänga ner för anrop från webben, ingen ska kunna se dina filer/svar. Skapa en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. Ta gärna reda på hur det fungerar med .htaccess och även mod_rewrite… :-)

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(git|linux|mysql) - [F]
</IfModule>

Testa att det fungerar som tänkt genom att surfa till https://student.oedu.se/~dit-login/wesweb, ändra i htaccess-filen och ladda om osv…

Ni ska nu flytta de svar ni har gjort till rätt ställe i denna katalogstruktur, ni får göra underkataloger om ni vill och i bland kan det vara det enda rätta.