Versionshantering med Git 2

Ni ska göra följande på utvecklingsservern (student.oedu.se)

Först måste vi läras oss de absoluta grunderna i en texteditor som heter vim, en bra början kan vara att starta vimtutor en alternativ vimtutor sv, jobba med den så långt du hinner på 20 minuter. Denna lilla genomgång tar bara upp en bråkdel av vad man kan göra i vim. Alla måste kunna öppna en fil ändra i den och sen spara filen och avsluta vim. Men ju mer ni kan desto roligare blir det att jobba i vim.

Efter genomgången vimtutor av vill jag att ni skapar en katalogstruktur som ser ut som nedan, den ska ligga i er ~public_html

# Tips! mkdir
wesweb/
├── git
├── linux
├── mysql
└── web

1. Skapa ett git repository i katalogen wesweb, kör kommandot git status. Förklara varför du inte får med alla dina kataloger.

2. Skriv ditt svar på fråga 1 i en fil som du ger namnet git2.txt och placerar i katalogen “git”. Lägg till filen till ditt repository. Ange ett ett lämpligt “commit” meddelande tex “Svar på fråga 1 på Git 2”.
Som svar på fråga 2 ska du ange hur man “commitar” en fil, se till att ange ett bra “commit” meddelade även på fråga 2.

På övriga frågor ska ni skriva svaret i filen och “commita” med lämpligt commit meddelade efter varje fråga.

3. Om du har gjort ändringar i en fil men vill ta bort allt som är “modified” hur skriver man då? Testa att det fungerar.

4. Om du har lagt till en fil men vill ta bort den från “staged” area. Hur skriver du för att ta bort filen. Testa så att det fungerar.

5. Om du har lagt till en fil och “commitat” den! Hur gör man om man vill radera detta commit?

6. Om man vill backa för att se hur det såg ut vid ett tidigare “commit” hur gör man då, testa att det fungerar. Skriv även hur man skriver för att gå tillbaka till aktuell version.

7. Förklara och testa kommandot

git commit --amend

8. Förklara och testa kommandot

git add -p

9. Förklara och testa kommandot

git diff --cached