Versionshantering med Git 2

Ni ska göra följande på utvecklingsservern (student.oedu.se)

Efter genomgången vill jag att ni skapar en katalogstruktur som ser ut som nedan, den bör ligga i er

~public_html

# Tips! mkdir
web1/
├── git
├── linux
├── mysql
└── web

1. Skapa ett git repository i katalogen web1, kör kommandot git status. Förklara varför du inte får med dina kataloger.

2. Skriv ditt svar på fråga 1 i en fil som du ger namnet git2.txt och placerar i katalogen “git”. Lägg till filen till ditt repository. Ange ett ett lämpligt “commit” meddelande tex “Svar på fråga 1 på Git 2”.
Som svar på fråga 2 ska du ange hur man “commitar” en fil, se till att ange ett bra “commit” meddelade även på fråga 2.

3. Förklara kommandot

git commit --amend

skriv svaret i filen, “committa” med lämpligt commit meddelade

På följande frågor ska du göra ett “commit” med lämpligt meddelade, alltså ett “commit” per svar.

4. Bitbucket, du har skapat ett repository på bitbucket som du har delat till mig. Nu vill jag att du ska “koppla” det repository du gjort ovan till det som finns på bitbucket. Du ska välja “I have an existing project”. Vad var du tvungen att skriva för att få det du skrivit till bitbucket?