SELECT med JOIN

Jobba i terminal och skriv dina svar i en fil du kallar join1_databaser.txt. Lägg filen i mappen mysql när ni är klar “commitar” och “pushar” ni filen.

Det finns två tabeller i databasen jf_select som ser ut som nedan

mysql> desc join_users;
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id   | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| login    | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| name     | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc join_items;
+--------------+----------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type   | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------+----------+------+-----+---------+----------------+
| item_id   | int(11) | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| user_id   | int(11) | NO  | MUL | NULL  |        |
| item     | text   | NO  |   | NULL  |        |
| date     | datetime | NO  |   | NULL  |        |
+--------------+----------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
Din uppgift är att skriva några SQL-frågor på dessa två tabeller

1. Visa alla inlägg som användaren med user_id 17 har gjort?

2. Visa alla inlägg som användaren med login eb0027 har gjort?

SELECT * FROM join_users INNER JOIN join_items ON join_users.user_id=join_items.user_id WHERE join_users.login = 'eb0027';

3. Skriv en fråga som visar hur många inlägg användaren med user_id 17 har gjort (använd count).

4. Skriv en fråga som visar hur många inlägg användaren med login eb0027 har (använd count).

5. Skriv en fråga som ger följande svarstabell:

+--------+-------------------------+-------+
| login | Name          | items |
+--------+-------------------------+-------+
| ka2211 | Khaled Al Moulla    |   0 |
| sh2998 | Simon Hägglund     |   0 |
| gn8265 | Gabriel Backman Norgren |   0 |
| jl0021 | Johan Lindström     |   0 |
| aa0024 | Adam Åström       |   0 |
| js0016 | Jonathan Söderlind   |   0 |
| dj0006 | Dennis Johansson    |   0 |
| av0018 | Albin von Ahn      |   0 |
| ro0002 | Robin Olsson      |   1 |
| lp0001 | Liza Pettersson     |   1 |
| an0050 | Anton Nilsson (te14)  |   1 |
| oa1675 | Oskar Andersson     |   2 |
| jw2123 | Joakim Wiklund     |   2 |
| ab0030 | Adrian Byström     |   2 |
| lv2726 | Leo Vedberg       |   3 |
| ae0042 | Alexander Eriksson   |   3 |
| pn9149 | Pelle Nordström     |   3 |
| vs0014 | Viktor Södersten    |   3 |
| mp0008 | Markus Pettersson    |   3 |
| ee2753 | Erik Elfving      |   3 |
| mj0012 | Markus Johansson    |   4 |
| ms0005 | Martin Sjölund     |   4 |
| hs0019 | Henrik Svensson     |   5 |
| jl5733 | Jesper Lindberg     |   5 |
| ab0043 | Alexander Bäckman    |   5 |
| as0042 | Andreas Svensson    |   6 |
| js0015 | Jon Sellgren      |   7 |
| ss0032 | Samuel Sjöström     |   7 |
| jv0016 | Johan Vikström     |   7 |
| jd0007 | Jacob Danielsson    |   8 |
| an0054 | Alexander Näslund    |   8 |
| mp0013 | Mattias Persson     |   8 |
| et0003 | Elias Tegström     |   8 |
| as0044 | André Sjöström     |   8 |
| af0018 | Alva Forslund      |   9 |
| jj0020 | Jim Johansson      |   9 |
| dj9428 | David Gyll Jonsson   |   9 |
| jg0015 | Josef Gerhardsson    |  10 |
| ee7874 | Emil Eriksson      |  10 |
| ef5135 | Edvin Forsgren     |  10 |
| wn0001 | William Norberg     |  10 |
| ya0001 | Yasir Al-Latifi     |  10 |
| rg4999 | Rasmus Gustafsson    |  10 |
| jl0073 | Jim Lundin       |  10 |
| jg0017 | Julius Gustafsson    |  11 |
| dn0007 | Didrik Nilsson     |  11 |
| js8177 | Josefin Sundström    |  11 |
| js0523 | Johan Skarin      |  11 |
| so0013 | Samuel Olofsson     |  11 |
| fo0003 | Fredrik Öberg      |  11 |
| vm8563 | Victor Möller      |  12 |
| eb0027 | Emelie Boström     |  12 |
| jr0004 | Joel Rantala      |  12 |
| dm2156 | Darin Muhieddine    |  12 |
+--------+-------------------------+-------+

6. Skriv en fråga som ger följande svarstabell:

+--------+-------------------------+-------+
| login | Name          | items |
+--------+-------------------------+-------+
| vm8563 | Victor Möller      |  12 |
| eb0027 | Emelie Boström     |  12 |
| jr0004 | Joel Rantala      |  12 |
| dm2156 | Darin Muhieddine    |  12 |
| jg0017 | Julius Gustafsson    |  11 |
| dn0007 | Didrik Nilsson     |  11 |
| js8177 | Josefin Sundström    |  11 |
| js0523 | Johan Skarin      |  11 |
| so0013 | Samuel Olofsson     |  11 |
| fo0003 | Fredrik Öberg      |  11 |
| jg0015 | Josef Gerhardsson    |  10 |
| ee7874 | Emil Eriksson      |  10 |
| ef5135 | Edvin Forsgren     |  10 |
| wn0001 | William Norberg     |  10 |
| ya0001 | Yasir Al-Latifi     |  10 |
| rg4999 | Rasmus Gustafsson    |  10 |
| jl0073 | Jim Lundin       |  10 |
| af0018 | Alva Forslund      |   9 |
| jj0020 | Jim Johansson      |   9 |
| dj9428 | David Gyll Jonsson   |   9 |
| jd0007 | Jacob Danielsson    |   8 |
| an0054 | Alexander Näslund    |   8 |
| mp0013 | Mattias Persson     |   8 |
| et0003 | Elias Tegström     |   8 |
| as0044 | André Sjöström     |   8 |
| js0015 | Jon Sellgren      |   7 |
| ss0032 | Samuel Sjöström     |   7 |
| jv0016 | Johan Vikström     |   7 |
| as0042 | Andreas Svensson    |   6 |
| hs0019 | Henrik Svensson     |   5 |
| jl5733 | Jesper Lindberg     |   5 |
| ab0043 | Alexander Bäckman    |   5 |
| mj0012 | Markus Johansson    |   4 |
| ms0005 | Martin Sjölund     |   4 |
| lv2726 | Leo Vedberg       |   3 |
| ae0042 | Alexander Eriksson   |   3 |
| pn9149 | Pelle Nordström     |   3 |
| vs0014 | Viktor Södersten    |   3 |
| mp0008 | Markus Pettersson    |   3 |
| ee2753 | Erik Elfving      |   3 |
| oa1675 | Oskar Andersson     |   2 |
| jw2123 | Joakim Wiklund     |   2 |
| ab0030 | Adrian Byström     |   2 |
| ro0002 | Robin Olsson      |   1 |
| lp0001 | Liza Pettersson     |   1 |
| an0050 | Anton Nilsson (te14)  |   1 |
| ka2211 | Khaled Al Moulla    |   0 |
| sh2998 | Simon Hägglund     |   0 |
| gn8265 | Gabriel Backman Norgren |   0 |
| jl0021 | Johan Lindström     |   0 |
| aa0024 | Adam Åström       |   0 |
| js0016 | Jonathan Söderlind   |   0 |
| dj0006 | Dennis Johansson    |   0 |
| av0018 | Albin von Ahn      |   0 |
+--------+-------------------------+-------+

7. Skriv en fråga som ger följande svarstabell, alltså bara de som inte har gjort något inlägg:

+--------+-------------------------+-------+
| login | Name          | items |
+--------+-------------------------+-------+
| dj0006 | Dennis Johansson    |   0 |
| ka2211 | Khaled Al Moulla    |   0 |
| gn8265 | Gabriel Backman Norgren |   0 |
| aa0024 | Adam Åström       |   0 |
| av0018 | Albin von Ahn      |   0 |
| sh2998 | Simon Hägglund     |   0 |
| jl0021 | Johan Lindström     |   0 |
| js0016 | Jonathan Söderlind   |   0 |
+--------+-------------------------+-------+