This is an old revision of the document!


Webbserverprogrammering 1

GIT

LINUX

Du ska ändra filrättigheterna på din katalog som heter “linux”, detta för att ingen annan ska kunna se vad du gör via en webläsare.

#testa att surfa till http://student.oedu.se/~ditt_login/web1/
#Du bör se en katalog som heter linux
chmod 700 linux
#kolla så att den är borta via webbläsaren.

Läs mer om: Filrättigheter i Linux

Gör följande LINUX + Git + Remote Git repro

SQL - grunder

Repetera

Provet kommer bestå av 2 delar, ni får ta hjälp av vad ni vill utan att interagera med andra människor. Ni kommer att få sitta i en miljö där ni kan “testa” era svar. Alltså kommandopromotetn i linux eller mysqlpromten. TIPS! Skriv bra fusklappar, det kan behövas…

  • Del 1 (12.30-13.45) - Kommandon i linux
  • Del 2 (14.00-15.30) - MySQL - select frågor

Mer SQL

Projekt uppgift