LINUX + Git + Remote Git repro

Uppgift 1

a. Ni ska skapa en SSH nyckel utan lösenord på student.oedu.se servern. Man bör ha ett lösenord på sin nyckel men i detta fall ska ni inte har det.

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100

Läs mer på Gitlab
Lite mer om ssh och krypterade tunnlar

b. Ni ska skapa en användare på Gitlab med samma Username som ni har på denna server ex. ab1337. Skulle det namnet vara upptagen ange vt20-Username och meddela mig detta. Jag kommer efter detta att dela ett repro till er, detta repro kommer heta samma som er användare på student servern.

c. Ni ska på ert konto i gitlab lägga in er publika nyckel.

d. Efter detta ska ni ange gitlab som remote på ert wesweb-repro och skicka upp allt ni gjort till gitlab.