LINUX + lite Git

Uppgift 1

a. Ni ska skapa en SSH nyckel utan lösenord på student.oedu.se servern. Man bör ha ett lösenord på sin nyckel men i detta fall ska ni inte har det.

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100

Läs mer på Gitlab

b. Ni ska skapa en användare på Gitlab med samma Username som ni har på denna server ex. ab1337. Skulle den vara upptagen ange vt20-Username och meddela mig detta. Jag kommer efter detta att dela ett repro till er, detta repro kommer heta samma som er användare på student servern.

c. Ni ska på ert konto i gitlab lägga in er publika nyckel.

d. Efter detta ska ni hämta ut detta repro till er student server, lägga till en fil och skicka upp denna fil till gitlab.

e. Byt namn på ert repro till wesweb.

2. På övningarna nedan ska du skiva dina svara med hjälp av vim. Du skal göra en fil per avsnitt och kalla den kommandon1.txt, kommandon2.txt… Dessa filer ska ligga i katalogen wesweb i en underkatalog som heter linux och du skall skicka in dina svara till till det repro som är delat med mig på gitlab. Du ska skicka in varje gång du är klar med en fil. Det är inte alla uppgifter som kräver ett svar, en del är mest av typen “Gör så här och sen så här…”. Innan ni börjar ska ni gå igenom denna “handledning”

vimtutor

Fixa en lite annorlunda prompt och några andra inställningar.

git clone ~jf/Public/configure
cd configure/
./install.sh
source ~/.bashrc

Sen kan det vara bra att stänga ner så ingen kan se dina svar. Ska en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. (Ta reda på hur detta fungerar…)

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(linux|mysql) - [F]
</IfModule>

Gör följande avsnitt: