Anders Genomgång 03 - $_GET, $_POST

Det börjar bli dags att vara uppmärksam på kodstandard i php. För tillfället är det mest relevant för er att titta på detta dokument fram till och med punkt 6: Kodstandard

För att lättare hålla sig till indenteringsprincipen två mellanslag så kan man ställa in tabbinställningen i notepad++. Se denna bild: http://student.oedu.se/~anders/resurs/bilder/Tabbinstallninar%20i%20Notepad++.jpg

<?php 
 /* Om hantering av superglobals $_GET och $_POST.
   $_GET hämtar variabler från en query-string (t.ex. "?tal1=4&tal2=7" skrivs direkt efter sidans web-adress).
   $_POST hämtar variabler från formulär med method="post".
    $_GET och $_POST fungerar ungefär som sortimentlådor där man satt ettikett på några fack.
   T.ex. kommer man åt det som ligger i facket "tal1" om man skriver $_GET['tal1'] 
   eller $_POST['tal1'] beroende på vilket sätt man använder för att mata in data.
 */
  //error_reporting(E_ALL ^E_NOTICE); // för att slippa NOTICE-meddelanden. Det är dock en bättre princip att ha notice kvar och istället lägga if(isset(...)) submit variabeln.
 print_r($_GET);          // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
 echo '<br>';
 print_r($_POST);         // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
 echo '<br><br>';
 
 if (isset($_POST['submit'])){
  echo $_POST['fnamn'] . ' ' . $_POST['enamn'] . ' heter du.';
  echo '<br>';
  echo 'tal1 är: ' . $_GET['tal1'] . '<br>';
 
 
  if($_POST['fnamn'] == 'Anders') {      // OBS! två lika med för att kolla om likhet gäller.
   echo 'Bra val av förnamn! <br>';
  } else if($_POST['fnamn'] == 'Andreas') { // else if = "annars om". if-satsen testas bara om den förra är falsk.
   echo 'Det är ganska likt Anders'; 
  } else{                  // else = "annars". Utförs om inte villkoret i if-satsen är sant.
   if ($_POST['fnamn'] != '') {        // != betyder "inte lika med".
    echo 'Hej på dig ' . $_POST['fnamn'] . '<br>';
   }
  }
 
  if ($_POST['fnamn']=='Anders' && $_POST['enamn']=='Mosshäll'){
   echo 'Så kan det gå. <br>';
  }
 }
 
?>
 
 <form method="POST">                 
  Förnamn: <input type="text" name="fnamn"><br>
  Efternamn: <input type="text" name="enamn"><br>
  <input type="submit" name="submit" value="OK">
 </form>