Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wesweb_linux_terminal [2019-08-22 15:54]
Joakim Forsgren
wesweb_linux_terminal [2019-09-26 20:40] (current)
Joakim Forsgren
Line 7: Line 7:
 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100
 </​code>​ </​code>​
-[[https://​docs.gitlab.com/​ee/​ssh/​README.html|Läs mer på Gitlab]]+[[https://​docs.gitlab.com/​ee/​ssh/​README.html|Läs mer på Gitlab]]\\ 
 +Lite mer om ssh och [[more_about_ssh|krypterade tunnlar]]\\
  
 b. Ni ska skapa en användare på Gitlab med samma **Username** som ni har på denna server ex. ab1337. Skulle det namnet vara upptagen ange vt20-Username och meddela mig detta. Jag kommer efter detta att dela ett repro till er, detta repro kommer heta samma som er användare på student servern. b. Ni ska skapa en användare på Gitlab med samma **Username** som ni har på denna server ex. ab1337. Skulle det namnet vara upptagen ange vt20-Username och meddela mig detta. Jag kommer efter detta att dela ett repro till er, detta repro kommer heta samma som er användare på student servern.