Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webbutv_14 [2020-01-24 13:31]
Mattias Hamberg [Uppgift]
webbutv_14 [2020-02-24 12:20] (current)
Mattias Hamberg
Line 9: Line 9:
   * Hemsida åt en förening.   * Hemsida åt en förening.
   * Internwebb för ett företag.   * Internwebb för ett företag.
-  * Sida som visar nyheter i CSS3 och HTML5.+  * Informationssida om något (gärna något tekniskt)
 Krav: Krav:
   - Projektet bör bestå av 4-7 olika sidor.   - Projektet bör bestå av 4-7 olika sidor.
 +  - Du skall skriva all kod själv. Detta innebär att du inte får använda dig av något CMS eller front-end-bibliotek som Bootstrap eller liknande.
 +  - Du får använda dig av PHP. Exempelvis för att hämta in exempelvis en meny eller en sidfot du kan återanvända på dina sidor.
   - Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte ta hand om informationen som skickas därifrån.)   - Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte ta hand om informationen som skickas därifrån.)
   - Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.   - Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.