Webbprojekt

I denna uppgift ska du tillämpa de kunskaper du skaffat dig hittills under kursen i ett webbprojekt. Projektet innefattar ett antal delmoment som alla ska vara godkända för att projektet ska bli godkänt. Starta med att läsa igenom hela instruktionen innan du sätter igång.

Du ska skapa en webbplats för ett speciellt syfte som du väljer själv. Det kan till exempel vara:

 • Hemsida åt en förening.
 • Internwebb för ett företag.
 • Sida som visar nyheter i CSS3 och HTML5.

Krav:

 1. Projektet bör bestå av 4-7 olika sidor.
 2. Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte ta hand om informationen som skickas därifrån.)
 3. Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.
 4. Om stilmallar avaktiveras ska bilder som enbart är till för sidans layout inte synas. (Tips: Använd background-image.)
 5. Även om stilmallar avaktiveras ska sidan presenteras på ett enkelt och bra sätt där t.ex. menyer är lätta att hitta
 6. Tabeller ska enbart användas för att presentera tabelldata och inte för layout.
 7. För varje sida ska det finnas en stilmall för utskrift som skalar bort sådant som inte har med innehållet att göra. Se till denna stilmall formatterar sidan så den blir lätt att läsa på papper.
 8. Lägg tonvikt på att göra en snygg och lättläst hemsida.
 9. Sidan ska fungera och se bra ut i både Firefox och Google Chrome.
 10. Koden ska vara snyggt skriven och indenterad på korrekt sätt.
 11. Sidan ska vara gjord i HTML5 och vara validerad.
 12. Stilmallen ska följa CSS3 och vara validerad.

Skapa en kort projektbeskrivning (1-2 A4 sidor) där följande ska ingå:

 1. Namn på den som utför projektet.
 2. Projektnamn, som bör vara sådant att man snabbt ser vad det är för typ av projekt.
 3. Vilken produkt ska du skapa? Varför har du valt detta projekt?
 4. Hur ska du gå tillväga för att skapa produkten? Vilka tekniker tänker du använda? Se till att få med alla krav i redan i projektbeskrivningen.
 5. Finns det några begränsningar av projektet, t.ex. funktionalitet som inte kommer att finnas med? Det är viktigt att du kan leverera det som står i projektbeskrivningen så ta inte på dig för mycket. Finns det delar som inte kommer att hinnas med så skriv in det under begränsningar.
 6. Grundar sig projektet på en redan existerande prototyp?
 7. Tidsplanering. När ska olika saker vara klara? Exempel på detaljer i tidsschemat är:
  • Planeringsarbete
  • Insamlande av material
  • Skiss
  • Sidans struktur
  • Formulärskapande
  • Stilmall
  • Detaljjusteringar
  • Tillgänglighetsanalys
  • Förberedelse inför presentation
  • Presentation
 8. Använd ett bra språk i projektbeskrivningen. Låt gärna någon annan läsa igenom det du skrivit innan du lämnar in.
 9. Spara projektbeskrivingen som en pdf-fil och skicka in till din lärare.

Här skapas hemsidan enligt de krav och instruktioner som du fått. Se till att noggrant följa tidsplanen du skapat. Det är viktigt att hinna kart i tid. Börja med de stora sakerna när du skriver din kod. Detaljer kan du justera på slutet. När du kommer till redovisningen är det mycket värre att sidans struktur inte är klar än att du inte hunnit med någon liten detalj.

Du ska redovisa din sida inför klassen vid de angivna redovisningstillfällena. Presentationen ska vara på 5-10 minuter och beskriva din produkt och hur den är uppbyggd. Tänk på att en dålig presentation kan få en bra produkt att verka dålig och att en bra presentation kan ”sälja” en sämre produkt. Därför är det viktigt att lägga ner tid på att förbereda presentationen. Var beredd på frågor om hur du löst olika saker på din webbplats.

Webbplatsen ska läggas ut på din användare på servern. Skicka en länk till din lärare med adress till startsidan.