Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webbutv_14 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
webbutv_14 [2020-01-24 13:31] (current)
Mattias Hamberg [Uppgift]
Line 11: Line 11:
   * Sida som visar nyheter i CSS3 och HTML5.   * Sida som visar nyheter i CSS3 och HTML5.
 Krav: Krav:
-  - Projektet bör bestå av 5-olika sidor.+  - Projektet bör bestå av 4-olika sidor.
   - Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte ta hand om informationen som skickas därifrån.)   - Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte ta hand om informationen som skickas därifrån.)
   - Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.   - Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.