Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webbutv_14 [2013-03-26 09:27]
Joakim Forsgren
webbutv_14 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 15: Line 15:
   - Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.   - Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.
   - Om stilmallar avaktiveras ska bilder som enbart är till för sidans layout inte synas. (Tips: Använd background-image.)   - Om stilmallar avaktiveras ska bilder som enbart är till för sidans layout inte synas. (Tips: Använd background-image.)
-  - Även om stilmallar avaktiveras ska sidan presenteras på ett enkelt och bra sätt där t.ex. menyer är lätta att hitta+  - Även om stilmallar avaktiveras ska sidan presenteras på ett enkelt och bra sätt där t.ex. menyer är lätta att hitta
-  - Ljud och/eller video ska finnas med nånstans på dina sidor.+
   - Tabeller ska enbart användas för att presentera tabelldata och inte för layout.   - Tabeller ska enbart användas för att presentera tabelldata och inte för layout.
   - För varje sida ska det finnas en stilmall för utskrift som skalar bort sådant som inte har med innehållet att göra. Se till denna stilmall formatterar sidan så den blir lätt att läsa på papper.   - För varje sida ska det finnas en stilmall för utskrift som skalar bort sådant som inte har med innehållet att göra. Se till denna stilmall formatterar sidan så den blir lätt att läsa på papper.
-  - Lägg tonvikt på att göra en snygg och lättläst hemsida. ​+  - Lägg tonvikt på att göra en snygg och lättläst hemsida
 +  - Sidan ska fungera och se bra ut i både Firefox och Google Chrome.
   - Koden ska vara snyggt skriven och indenterad på korrekt sätt.   - Koden ska vara snyggt skriven och indenterad på korrekt sätt.
   - Sidan ska vara gjord i HTML5 och vara validerad.   - Sidan ska vara gjord i HTML5 och vara validerad.