Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webbutv_14 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
webbutv_14 [2020-03-11 08:39] (current)
Mattias Hamberg [Uppgift]
Line 9: Line 9:
   * Hemsida åt en förening.   * Hemsida åt en förening.
   * Internwebb för ett företag.   * Internwebb för ett företag.
-  * Sida som visar nyheter i CSS3 och HTML5.+  * Informationssida om något (gärna något tekniskt)
 Krav: Krav:
-  - Projektet bör bestå av 5-olika sidor. +  - Projektet bör bestå av 4-olika sidor
-  - Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte ta hand om informationen som skickas därifrån.)+  - Du skall skriva all kod själv. Detta innebär att du inte får använda dig av något CMS eller front-end-bibliotek som Bootstrap eller liknande. 
 +  - Du får använda dig av PHP. Exempelvis för att hämta in exempelvis en meny eller en sidfot du kan återanvända på dina sidor. Samma funktionalitet kan emellertid uppnås via javascript
 +  - Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte nödvändigtvis ​ta hand om informationen som skickas därifrån)
   - Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.   - Bilder ska finnas med på webbplatsen. Tänk på filstorlek och format på de bilder du lägger in.
-  - Om stilmallar avaktiveras ska bilder som enbart är till för sidans layout inte synas. (Tips: Använd background-image.) 
-  - Även om stilmallar avaktiveras ska sidan presenteras på ett enkelt och bra sätt där t.ex. menyer är lätta att hitta 
-  - Tabeller ska enbart användas för att presentera tabelldata och inte för layout. 
-  - För varje sida ska det finnas en stilmall för utskrift som skalar bort sådant som inte har med innehållet att göra. Se till denna stilmall formatterar sidan så den blir lätt att läsa på papper. 
   - Lägg tonvikt på att göra en snygg och lättläst hemsida.   - Lägg tonvikt på att göra en snygg och lättläst hemsida.
-  - Sidan ska fungera och se bra ut i både Firefox och Google Chrome.+  - Sidan ska fungera och se bra ut i både Firefox, Edge och Google Chrome.
   - Koden ska vara snyggt skriven och indenterad på korrekt sätt.   - Koden ska vara snyggt skriven och indenterad på korrekt sätt.
   - Sidan ska vara gjord i HTML5 och vara validerad.   - Sidan ska vara gjord i HTML5 och vara validerad.