Infoga JavaScript – övning 3

I denna uppgift ska du infoga ett färdigt JavaScript på din sida. Du ska sedan använda css för att formatera den multiplikationstabell som scriptet genererar.

Här hittar du filerna.

 • Använd en script-tagg för att länka in JavaScriptfilen script3.js.
 • Länka även in en css-fil med namnet script3.css. Denna fil ska du skapa själv.
 • I övrigt får du inte göra några förändringar i HTML-koden.

Följande ska formateringar ska göras i script3.css:

 • Sätt en ram runt formuläret.
 • Sätt en yttre ram runt hela tabellen. I övrigt skall tabellen inte innehålla några ramar.
 • I tabellen ska varannan rad ha bakgrundsfärgen #F3F5DA och varannan ha #F5E5DA.
 • I de två kolumnerna med siffror som multipliceras ihop ska teckenfärgen vara #57FC44.
 • I kolumnerna med gångertecken och likamed ska teckenfärgen vara #4488FC.
 • I kolumnen med svaren ska teckenfärgen vara #FC4466.
 • När man håller muspekaren över en rad i tabellen ska bakgrundsfärgen för raden ändras till #BCF7F7.
 • Gör formateringar så att sidan ser bra ut i övrigt, t.ex. margin och padding.
 • För högre betyg: Formatera input av typen text utan att använda dig av id:et på taggarna. Bakgrundsfärgen skall vara i en gul ton.
 • För högre betyg: Formatera input av typen button utan att använda dig av id:et på taggarna. Bakgrundsfärgen skall vara i en blå ton.

Använd inspect element i din webbläsare.

Skicka in din css-fil, script3.css.