Infoga JavaScript – övning 2

I denna uppgift ska du infoga ett färdigt JavaScript på din sida. Du ska sedan använda css för att formatera innehållsförteckningen som scriptet genererar. Menyn innehåller ankarlänkar till de olika avsnitten i texten.

Här hittar du filerna.

  • Använd en script-tagg för att länka in JavaScriptfilen script2.js. Försök själv lista ut hur man gör detta.
  • Länka även in en css-fil med namnet script2.css. Denna fil ska du skapa själv.
  • I övrigt får du inte göra några förändringar i HTML-koden.

Följande ska formateringar ska göras i script2.css:

  • Varje val i menyn ska ha olika bakgrundsfärg och en ram.
  • Rubrikerna i texten skall ha samma textfärg som motsvarande bakgrundsfärg i menyn.
  • Gör formateringar så att sidan ser bra ut i övrigt, t.ex. margin och padding.
  • För högre betyg: Menyn skall formatteras så att den blir liggande.

Använd inspect element i din webbläsare.

Skicka in din css-fil, script2.css.