Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webbutv_11 [2013-02-04 10:38]
Daniel Viström [Formatera sidan med css]
webbutv_11 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 16: Line 16:
   * Varje div ska ha en //ram//. //​Bakgrundsfärg//​ ska sättas till den färg som står i texten i respektive div.   * Varje div ska ha en //ram//. //​Bakgrundsfärg//​ ska sättas till den färg som står i texten i respektive div.
   * De 5 divarna skall positioneras som femman på en tärning. {{:​script1.png?​linkonly|Se bild}}.   * De 5 divarna skall positioneras som femman på en tärning. {{:​script1.png?​linkonly|Se bild}}.
-  * När man trycker på en av knapparna skall formateringar göras som ändrar bakgrunden på hela sidan.\\ **För högre betyg** skall även färgen på ramarna runt divarna ändras. Alla ramar ska få olika färger.+  * När man trycker på en av knapparna skall formateringar göras som ändrar bakgrunden på hela sidan.\\ **För högre betyg** skall även färgen på ramarna runt divarna ändras.
   * Gör formateringar så att sidan ser bra ut i övrigt, t.ex. //margin// och //​padding//​.   * Gör formateringar så att sidan ser bra ut i övrigt, t.ex. //margin// och //​padding//​.