Infoga JavaScript – övning 1

I denna uppgift ska du infoga ett färdigt JavaScript på din sida. Du ska sedan använda css för att formatera de knappar och divar som scriptet genererar.

Här hittar du filerna.

  • Använd en script-tagg för att länka in JavaScriptfilen script1.js. Försök själv lista ut hur man gör detta.
  • Länka även in en css-fil med namnet script1.css. Denna fil ska du skapa själv.
  • I övrigt får du inte göra några förändringar i HTML-koden.

Följande ska formateringar ska göras i script1.css:

  • De divar som genereras ska ha en bredd på 100px och en höjd på 100px.
  • Varje div ska ha en ram. Bakgrundsfärg ska sättas till den färg som står i texten i respektive div.
  • De 5 divarna skall positioneras som femman på en tärning. Se bild.
  • När man trycker på en av knapparna skall formateringar göras som ändrar bakgrunden på hela sidan.
    För lägre betyg skall även färgen på ramarna runt divarna ändras.
  • Gör formateringar så att sidan ser bra ut i övrigt, t.ex. margin och padding.

Använd inspect element i din webbläsare.

Skicka in din css-fil, script1.css.