Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

unika_ord [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Unika ord ur en textfil =====
  
 +När man skall lösa korsord kan man ha nytta av en sorterad ordlista med en massa ord.
 +
 +Skriv ett program som öppnar en textfil och ur den filen plockar alla unika ord som finns och sparar de unika orden sorterat i en annan textfil.\\
 +OBS! "​Glas"​ och "​glas"​ är samma ord.
 +
 +Du måste använda dig av någon lämplig STL-klass för att hålla ordning på orden. STL-klassen skall lagra typen string (C++ strängar).
 +
 +Här har du [[http://​student.oedu.se/​~jf/​test.txt|filen]] jag kommer att testa med.
 +
 +Så här löste jag uppgiften:​\\
 +Uppgiften är gjord för korsord så jag utgår från att ord består tecknen a-ö,​A-Ö.\\
 +Tecknet "​-"​ tas bort!\\
 +Alla andra tecken byt ut till "​mellanslag"​\\
 +Mitt program kollar enligt ASCII, ISO 8859-1 och jag får 1418 unika ord...\\
 +Därmed inte sagt att jag har gjort rätt :-)