När man skall lösa korsord kan man ha nytta av en sorterad ordlista med en massa ord.

Skriv ett program som öppnar en textfil och ur den filen plockar alla unika ord som finns och sparar de unika orden sorterat i en annan textfil.
OBS! “Glas” och “glas” är samma ord.

Du måste använda dig av någon lämplig STL-klass för att hålla ordning på orden. STL-klassen skall lagra typen string (C++ strängar).

Här har du filen jag kommer att testa med.

Så här löste jag uppgiften:
Uppgiften är gjord för korsord så jag utgår från att ord består tecknen a-ö,A-Ö.
Tecknet “-” tas bort!
Alla andra tecken byt ut till “mellanslag”
Mitt program kollar enligt ASCII, ISO 8859-1 och jag får 1418 unika ord…
Därmed inte sagt att jag har gjort rätt :-)