Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

u5_databaser [2012-03-19 10:02]
Joakim Forsgren
u5_databaser [2017-09-01 14:54]
Line 1: Line 1:
-====== SELECT frågor 5 ====== 
-Nu skall nu använda min databas **jf_select**. Om du inte kommer ihåg hur man loggade in kolla: [[u1_databaser]]\\ 
-När det står tips så är det något nytt, det räcker inte enbart med det som står som tips. Ni kommer behöva läsa i manualen för att lyckas skulle jag tro :-)\\ 
-**OBS!** Ni får bara ställa en fråga för att ta fram ert svar, spara de SQL-frågor ni ställer i en textfil.\\ 
-Följande tabeller finns i databasen jf_select (i princip lika i varje fall…) \\ 
-{{:​selectuppgifter_html_m3687461c.png|}} 
-<code SQL># ev Måste ni först ställa om teckentabellen 
-SET NAMES utf8 COLLATE utf8_swedish_ci ​ 
-# eller  
-SET NAMES utf8</​code>​ 
- 
-  - Visa alla fåglar 
-  - Visa alla kryss som användaren med UserID 3 har, jag vill se fågelnamnen. (Tips INNER JOIN) 
-  - Visa alla fåglar som användaren med login = JF har kryssat Tips: INNER JOIN 
-  - Skriv en fråga som tar fram hur många kryss användaren med UserID=1 har av varje fågel och man får dem sorterade efter antal. **Tips:** COUNT, GROUP BY.Exempel på svar:<​code>​ 
-+-----------------------+-------+ 
-| Name                  | Antal | 
-+-----------------------+-------+ 
-| Knipa                 ​| ​   10 | 
-| Grå kråka ​            ​| ​    6 | 
-| Knölsvan ​             |     6 | 
-| Sångsvan ​             |     5 | 
-| Sothöna ​              ​| ​    5 | 
-| Blåmes ​               |     4 | 
-| Skata                 ​| ​    4 | 
-| Talgoxe ​              ​| ​    4 | 
-| Sädesärla ​            ​| ​    4 | 
-| Gräsand ​              ​| ​    4 | 
-| Skrattmås ​            ​| ​    4 | 
-| Fiskmås ​              ​| ​    4 | 
-osv... 
-</​code>​ 
-  - Skriv en fråga som tar fram hur många olika fågelarter varje användare har. Tips: COUNT (DISTINCT… Ex på lämpligt svar:<​code>​ 
-+-----------+-----------------+-------+ 
-| FirstName | LastName ​       | Antal | 
-+-----------+-----------------+-------+ 
-| Jörgen ​   | Wiklund ​        ​| ​  234 | 
-| Anna      | Lindgren ​       |   217 | 
-| Jan       | Schützer ​       |   213 | 
-| Liam      | Martin ​         |   192 | 
-| Johanna ​  | Martin ​         |   176 | 
-| Helen     | Forsgren ​       |   171 | 
-| Joakim ​   | Forsgren ​       |   171 | 
-| Anita     | Bäckström ​      ​| ​  169 | 
-| Hasse     | Bäckström ​      ​| ​  159 | 
-| Fritz     | Forsgren ​       |   154 | 
-| Edvin     | Forsgren ​       |   142 | 
-| Ulla      | Forsgren ​       |   141 | 
-| Kristina ​ | Wiklund ​        ​| ​  131 | 
-| Nina      | Ödmark ​         |   123 | 
-osv... 
-</​code>​ 
-  - Skriv en fråga som visar hur många gånger olika arter har sets från någon tomt. (Plot = 1) sorterat efter vilken fågel som setts av flest personer. (Fågeln får bara räknas en gång per person) Ex på lämpligt svar:<​code>​ 
-+-----------------------+-------+ 
-| Name                  | Antal | 
-+-----------------------+-------+ 
-| Skata                 ​| ​   30 | 
-| Blåmes ​               |    28 | 
-| Talgoxe ​              ​| ​   28 | 
-| Björktrast ​           |    26 | 
-| Grå kråka ​            ​| ​   26 | 
-| Bofink ​               |    26 | 
-| Domherre ​             |    26 | 
-| Grönfink ​             |    24 | 
-| Pilfink ​              ​| ​   23 | 
-| Större hackspett ​     |    22 | 
-| Sädesärla ​            ​| ​   22 | 
-| Rödhake ​              ​| ​   22 | 
-| Koltrast ​             |    20 | 
-| Gulsparv ​             |    20 | 
-osv.. 
-</​code>​ 
-  - Skriv en fråga som visar 10 i topplistan för år 2004. (Flest sedda Fågelarter per person) Ex på lämpligt svar:<​code>​ 
-+--------------------+-------+ 
-| Namn               | Antal | 
-+--------------------+-------+ 
-| Jörgen Wiklund ​    ​| ​  223 | 
-| Jan Schützer ​      ​| ​  200 | 
-| Liam Martin ​       |   154 | 
-| Anita Bäckström ​   |   148 | 
-| Joakim Forsgren ​   |   141 | 
-| Helen Forsgren ​    ​| ​  140 | 
-| Hasse Bäckström ​   |   139 | 
-| Johanna Martin ​    ​| ​  130 | 
-| Kristina Wiklund ​  ​| ​  123 | 
-| Fritz Forsgren ​    ​| ​  112 | 
-+--------------------+-------+ 
-</​code>​ 
- 
-<php> 
-/* 
-<code SQL> 
-1. 
-SELECT * FROM Birds; 
- 
-2. 
-SELECT * FROM Observations ​ 
-WHERE UserID=3; 
- 
-3. 
-SELECT * FROM Users INNER JOIN Observations USING(UserID) 
-WHERE Login='​JF';​ 
- 
-4. 
-SELECT Name,​COUNT(UserID) as Antal  
-FROM Birds INNER JOIN Observations USING(BirdID) ​ 
-WHERE UserID=1 ​ 
-GROUP BY BirdID ​ 
-ORDER BY Antal DESC; 
- 
-5. 
-SELECT CONCAT(FirstName,'​ ',​LastName) as Name,​COUNT(DISTINCT BirdID) as Antal  
-FROM Users INNER JOIN Observations USING(UserID) ​ 
-GROUP BY UserID ​ 
-ORDER BY Antal DESC; 
- 
-6. 
-SELECT Name,​COUNT(DISTINCT UserID) as Antal  
-FROM Birds INNER JOIN Observations USING(BirdID) ​ 
-WHERE Plot=1 ​ 
-GROUP BY BirdID ORDER BY Antal DESC; 
- 
-7. 
-SELECT CONCAT(FirstName,'​ ',​LastName) as Name,​COUNT(DISTINCT BirdID) as Antal  
-FROM Users INNER JOIN Observations USING(UserID) ​ 
-WHERE YEAR(Date)=2004 ​ 
-GROUP BY UserID ​ 
-ORDER BY Antal DESC; 
-</​code>​ 
-*/ 
-</​php>​