Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
u1_databaser [2018-09-21 13:08]
Joakim Forsgren
u1_databaser [2019-09-27 14:20] (current)
Joakim Forsgren
Line 19: Line 19:
  
 #För att se alla tabellerna i jf  #För att se alla tabellerna i jf 
-show tables;+SHOW TABLES;
  
 #För att se hur en tabell ser ut  #För att se hur en tabell ser ut 
Line 34: Line 34:
  
 **Uppgift 2:**\\ **Uppgift 2:**\\
-**Skriv svaren på frågorna i filen mysql1.txt ​och skicka upp den till bitbucket. Filen ska ligga i mappen mysql**+**Skriv svaren på frågorna i filen mysql1.txt, filen ska ligga i mappen mysql** ​- när ni är klar "​commitar"​ och "​pushar"​ ni filen.
  
 (Testa gärna med att kolla lite annat, det är meningen att ni skall lära er först och främst – att bli klar snabbt är inte det viktiga). (Testa gärna med att kolla lite annat, det är meningen att ni skall lära er först och främst – att bli klar snabbt är inte det viktiga).