Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
server_info [2018-08-24 15:09]
Daniel Viström
server_info [2019-08-22 11:22] (current)
Daniel Viström
Line 18: Line 18:
 </code> </code>
  
-===== Ladda ner följande: =====+===== Ett alternativt sätt att jobba: =====
   - Ladda ner & installera notepad++ https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.8.html \\   - Ladda ner & installera notepad++ https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.8.html \\
    
-Notepad++ är den texteditor vi kommer att använda för att editera kod.\\+Notepad++ är en enkel texteditor för att editera kod.\\
   - Ladda ner & installera WinSCP https://winscp.net/eng/download.php \\ WinSCP används för att smidigt föra över filer till servern via SFTP \\ A. Denna bild är till hjälp för att ställa in WinSCP: http://student.oedu.se/~anders/resurs/bilder/winscp.jpg\\ B. WinSCP kräver några inställningar när programmet väl är igång. Se denna bild för en sammanfattning: http://student.oedu.se/~anders/resurs/bilder/Editor%20in%20WinSCP.jpg   - Ladda ner & installera WinSCP https://winscp.net/eng/download.php \\ WinSCP används för att smidigt föra över filer till servern via SFTP \\ A. Denna bild är till hjälp för att ställa in WinSCP: http://student.oedu.se/~anders/resurs/bilder/winscp.jpg\\ B. WinSCP kräver några inställningar när programmet väl är igång. Se denna bild för en sammanfattning: http://student.oedu.se/~anders/resurs/bilder/Editor%20in%20WinSCP.jpg