UML

Vi kommer att använda draw.io för att rita UML-diagram.

Tutorial som förklarar UML klassdiagram:
Tutorial 1 - UML Class Diagram

Några andra användbara UML diagram:
Tutorial 2 - UML Use Case Diagram
Tutorial 3 - UML Sequence Diagram

1. Gör ett UML-diagram för exemplet ni fått ut (BirdGson.zip). Exportera till pdf och lämna in på v-klass.