Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog2_04 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
prog2_04 [2019-01-08 13:46] (current)
Daniel Viström
Line 6: Line 6:
  
 1. 1.
 +Modifiera exemplet ni fått ut så att nya inlägg hamnar längst upp. Inom varje inlägg ska raderna ha samma ordning som tidigare.
 +
 +
 +2.
 Gör ett program som summerar två tal. Ditt GUI skall se ut ungefär som bilden visar.\\ Gör ett program som summerar två tal. Ditt GUI skall se ut ungefär som bilden visar.\\
 {{::​screenshot.png?​direct&​300|bilden}} {{::​screenshot.png?​direct&​300|bilden}}
  
  
-2.+3.
 Gör en miniräknare. Ditt GUI skall se ut ungefär som bilden visar. Miniräknaren behöver inte kunna klara prioriteringsregler. \\ Gör en miniräknare. Ditt GUI skall se ut ungefär som bilden visar. Miniräknaren behöver inte kunna klara prioriteringsregler. \\
 Din design ska följa MVC-designmönstret. Gör javadoc till din kod.\\ Din design ska följa MVC-designmönstret. Gör javadoc till din kod.\\